Çalışma Yaşamında Engellilerin Ayrımcı Muamelelerden Korunması

  • Ertuğrul YUVALI
Keywords: Engellilik, Ayrımcılık, Doğrudan Ayrımcılık, Dolaylı Ayrımcılık, Pozitif Ayrımcılık

Abstract

Türk Hukukunda iş ilişkisinde cinsiyet, ırk, din ve mezhep, dil, siyasal görüş ve benzeri nedenlere dayalı olarak ayrımcılılık yapılamaması ile ilgili doğrudan bir kural ve yaptırımı ilk defa 4857 sayılı İş Kanunumuzda bulunmaktadır. Bu çalışmanın konusu ise, engelli çalışanların bu niteliklerinden dolayı çalışma hayatında ayrımcılığa tabi tutulamaması üzerinedir. “Ayrımcılık” kavramının Türk Hukukunda gündeme gelişi oldukça yenidir. Dolayısıyla çalışmamızda yalnız ulusal hukukun verileri değil, aynı zamanda uluslararası hukuk bağlamında da işyerinde yapılan ayrımcılıklara ilişkin düzenlemeler de incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda konu ile ilgili doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, pozitif ayrımcılık gibi temel kavramlar üzerinde durulmuş, ardından engellilerin maruz kalabileceği hangi davranışların veya uygulamaların işyerinde ayrımcılık yaratabileceği tartışılmıştır.

Published
2019-06-27
Section
Articles