SOSYAL MEDYADA BEDENİN GÖRÜNÜMLERİ ÜZERİNDEN MERLEAU-PONTY’Yİ OKUMAK

  • Emel Poyraz
  • Havva Bak Marmara University
Keywords: Varoluş Felsefesi, Öteki, Güzellik, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Algı

Abstract

Bu çalışmada, bedenin sosyal medya üzerinden görünümleri, Maurice Merleau-Ponty’nin beden üzerine görüşleri çerçevesinde yorumlanmıştır. Merleau-Ponty felsefesinde insanın kendisi, öteki ve dünyası ile ilişkisinin kavranması adına varoluşsal öneme sahip olan bedenin, sosyal medyada uğradığı dönüşüm Merleau-Ponty okuması ile birlikte değerlendirilmiştir. İlk olarak Merleau-Ponty’nin felsefesinde bedenin ne şekilde ele alındığının bir derlemesi yapılmış, beden üzerinden Descartes eleştirisi, bedenin varoluş açısından önemi ve “öteki”ni kurgulaması bakımından rolü ele alınmıştır. Ardından sosyal medyada bedenin değişen görünümleri ile sosyal medyanın beden algısı üzerinde meydana getirdiği değişimlere ilişkin çalışmalar ele alınmış olup bedene entegre yeni teknolojiler ile yaşanan dönüşümün gelecekteki sonuçları üzerinde durulmuştur. Son olarak, sosyal medyadaki beden deneyimleri ile Merleau-Ponty’nin beden üzerine düşünceleri arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve felsefi odak noktaları ortaya konulmuştur.

Published
2021-09-27
Section
Articles