Orhan Veli’nin Kitabe-i Seng-i Mezar’larında Metinlerarası İlişkiler

  • Uğur UZUNKAYA
Keywords: Metinlerarası ilişkiler, Orhan Veli, Kitabe-i Seng-i Mezar.

Abstract

Orhan Veli, modern Türk şiirinin en önemli şairlerindendir. Aşk, gurbet, ölüm, hayatın güzelliği, içki, deniz ve sıradan insanları bir tem olarak işleyen şair güçlü ve olgun bir üsluba sahiptir. Bu çalışmada kuramsal olarak 20. yüzyılda temelleri atılan metinlerarası ilişkiler kuramı ışığında Orhan Veli’nin Kitabe-i Seng-i Mezar adlı üç bentten oluşan şiiri incelenecektir. Çalışmamızın giriş kısmında bu kuram tanıtılmış, sonraki bölümde ise şiir metninden örnekler alınarak şiirimiz metinlerarasılık bağlamında incelenmiştir.

Published
2019-06-20
Section
Articles