Kırsal Turizm İle Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği

Abstract views: 3372 / PDF downloads: 3225

Authors

  • Bilal DEVECİ
  • Serkan TÜRKMEN
  • Cevdet AVCIKURT

Keywords:

Kırsal Turizm, Gastronomi Turizmi, Bigadiç

Abstract

Bir kültürü oluşturan en önemli unsurlardan birisi, gastronomik çeşitlilik içerisinde bulunan yemektir. Bir bölgeye ya da yöreye has yemekler, bölge yada yöre için bir farkındalık unsuru olabilmektedir. Yaşamak için yemek yeme olgusunun, yemek için yaşamak durumuna dönüşmesiyle birlikte son yıllarda yemek yeme anlayışı değişmiş ve insanlarda evlerinin dışında yemek yeme alışkanlığı oluşmuştur.
Böylelikle yemek yemenin fizyolojik bir ihtiyaçtan öte sosyal bir amaç taşıyan ihtiyaç haline dönüştüğü söylenebilir. Kırsal alanlara gerçekleştirilen turizm hareketi ve buralarda tüketilen gastronomik ürünler birbirini tamamlayabilmektedirler. Yeni, farklı ve yöreye özgü lezzetlerin tadımının gerçekleştirilmesi, yöreye ait farkındalıkların yaratılması ve bunların turistler tarafından fark edilip deneyimlenmesi bazı turist profilleri için bölge ya da yörenin tercihinde önemli rol üstlenmektedir. Bu çalışmada teorik çerçevede gastronomi turizmi olarak
adlandırılan turizm davranışının kırsal turizm kapsamında irdelenerek ele alınmıştır. Çalışmanın ileri safhalarında Balıkesir’in ilçelerinden olan Bigadiç’in yöresel ürünlerine yer verilmiştir. Kırsal turizm kapsamında incelenen gastronomi turizminin yöresel unsurlarını oluşturan Bigadiç güveci ve helvası hususunda değerlendirme yapılmıştır. Gastronomi turizminin kırsal turizme katkısını artırmak için önerilerde
bulunulmuştur.

Downloads

Published

2019-06-24

How to Cite

DEVECİ, B., TÜRKMEN, S., & AVCIKURT, C. (2019). Kırsal Turizm İle Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 3(2), 29–34. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/111

Issue

Section

Articles