Agro Turizm Faaliyetleri ve Bölgeye Olan Etkilerinin Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla İncelenmesi: Çanakkale Kazdağı Yöresi Örneği

Abstract views: 506 / PDF downloads: 2691

Authors

  • Füsun İSTANBULLU DİNÇER
  • Begüm Dilara EMİROĞLU

Keywords:

Agro turizm kavramı, agro turizm faaliyetleri, agro turizmin faydaları

Abstract

Kitle turizminin gerçekleştiği bölgelerde çevresel ve kültürel olarak ağır tahribatlara yol açması ve bölgeye olan ekonomik getirilerinin az olması daha alternatif ve küçük çaplı turizm türlerinin gerçekleştirilmesine imkan tanımıştır. Ayrıca günümüz turistleri rutin hayattan uzak, hiç
görmediği yerleri gidip görmek ve farklı yerel kültürel yaşam tarzları ile tanışmak istemektedir. Tüm bunlara ilaveten, tarımsal kaynakların azalması ve bunun sonucunda çiftçi gelirlerinin düşmesi alternatif turizm faaliyetleri arasında yer alan agro turizmin gelişmesine olanak
sağlamıştır. Agro turizm başta çiftçiler olmak üzere bölgede yaşayan yerel halkın gelirlerini arttıran ve onlara istihdam olanakları sunan bir turizm şeklidir. Agro turizmin gerçekleştirildiği bölgelere pek çok ekonomik, sosyal ve çevresel katkıları bulunmaktadır. Ancak her turizm
türü gibi etik ilkeler ihlal edildiğinde bu turizm faaliyetlerinin de bölgeye olumsuz bir takım etkileri olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma yerel paydaşların agro turizm faaliyetlerinin ve ekolojik çiftliklerin yaygınlaşmaya başladığı bir bölge olan Çanakkale’nin Kazdağı yöresinde
gerçekleştirilen agro turizm faaliyetlerinin genel durumu ve işleyişi, gerçekleştirildiği bölgeye olan olumlu-olumsuz ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri, gelişim düzeyi, gelişimi etkileyen olumsuz faktörler ve gelişim için nelere öncelik verilmesi gerektiğine dair düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bölgedeki yerel paydaşları temsil eden toplamda 9 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiş, bulgular betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuş ve bu konular hakkındaki düşünceleri ortaya çıkarılarak bölgedeki agro turizm faaliyetlerinin gelişmesi için bir takım öneriler ortaya konmuştur.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

DİNÇER, F. İSTANBULLU, & EMİROĞLU, B. D. (2019). Agro Turizm Faaliyetleri ve Bölgeye Olan Etkilerinin Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla İncelenmesi: Çanakkale Kazdağı Yöresi Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 7(1), 01–17. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/199

Issue

Section

Articles