Yerel İşletmelerin Markalaşma Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü: Burhaniye ve Edremit Yerel Zeytin/Zeytinyağı İşletmeleri Örneği

Abstract views: 326 / PDF downloads: 533

Authors

  • Neslihan İNANÖZ
  • Meziyet NARIN

Keywords:

Burhaniye, Edremit, markalaşma süreci, sosyal medya, yerel zeytin/zeytinyağı işletmeleri

Abstract

Yerel ekonominin önemli bir unsuru olan yerel işletmeler, Türkiye ekonomisinin de dinamikleri arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalar, yerel kalkınmanın yerel işletmeler aracılığı ile sağlanabileceğini ortaya çıkarmıştır. Az gelişmiş bölgelerde yöre halkının yerel iş imkanlarının
ortaya çıkartılıp üretime yönlendirilmesi, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağından, bu tür işletmeler büyük bir öneme sahiptir. Globalleşmeyle birlikte artan acımasız rekabet ortamında işletmelerin ayakta kalması ve bilinirliklerinin artması da markalaşmalarına bağlıdır.
Markalaşma kavramı sadece büyük ve köklü işletmeler için değil yerel girişimciler için de önemli olmaya başlamıştır. Markalaşma, ürünlere kişilik kazandırma sürecinin başlangıcıdır. Markalaşma sürecinde kullanılabilecek araçlardan bir tanesi de sosyal medyadır. Günümüzde sosyal
medya, geleneksel medyaya rakip olmuş hatta önüne geçmiştir. Dünyada 2,307 milyar kullanıcı aktif olarak sosyal medyayı kullanmaktadır. Yerel işletmeler de doğru alanda yaratacakları özgün markalarını, daha düşük maliyetlerle, sosyal medya araçlarını kullanarak büyük kitlelere
ulaştırabilirler. Toplumsal hayatta ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler işletmelerin yeni pazar ortamları ve yeni satış teknikleri arayışına girmelerine neden olmaktadır. Bu çalışmada, yerel işletlemlerde sosyal medyanın markalaşma sürecindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, sosyal paylaşım sitelerine üye olan ve sözkonusu sitelerde sayfaları olan Burhaniye ve Edremit’de bulunan yerel zeytin/zeytinyağı işletmeleridir. Öncelikle literatür incelemesi yapılmış, elde edilen bilgilerden yola çıkılarak Balıkesir/Burhaniye ve Edremit’de faaliyet gösteren yerel zeytin/ zeytinyağı işletmelerinin markalaşma sürecinde sosyal medyayı ne ölçüde kullandıklarını ortaya koyabilmek için bir araştırma yapılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmış ve açık uçlu sorulara yer verilmiştir.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

İNANÖZ, N., & NARIN, M. (2019). Yerel İşletmelerin Markalaşma Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü: Burhaniye ve Edremit Yerel Zeytin/Zeytinyağı İşletmeleri Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 7(1), 52–56. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/204

Issue

Section

Articles