Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkileri: Teorik Bir Çalışma

Abstract views: 80 / PDF downloads: 818

Authors

  • Burçak EKİZTEPE

Keywords:

Kırsal turizm, kırsal kalkınma, alternatif turizm

Abstract

Kendilerine özgü çekicilikleri en kârlı biçimde ortaya koyarak, önemli destinasyonlar arasında yer alma yarışı içerisinde olan ülkeler, sahip
oldukları alışılmışın dışındaki turizm alternatifleriyle bu yarışta avantajlar sağlamaktadır. Dünya genelinde hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin çoğunda turistik arz kaynaklarının kırsal turizm amaçlı kullanılarak,
kırsal yörelerin ekonomilerinin güçlendirilmesine yönelik çabalar hız kazanmaktadır. Kırsal turizm, kırsal alanlardaki tüm turizm faaliyetlerini kapsayan yeni bir turizm çeşididir. Doğal yaşam ve tarımsal değerlere duyulan
ilgi nedeniyle gelişmiştir. Kişilerin değişen gelir seviyelerine, ihtiyaçlarına ve isteklerine göre şekillenen turizm talepleri, kırsal turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada, kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkisi üzerinde durulmuştur

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

EKİZTEPE, B. (2019). Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkileri: Teorik Bir Çalışma. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 85–88. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/71

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.