Urla’da Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm

Abstract views: 469 / PDF downloads: 587

Authors

  • Meryem GÜDÜCÜLER

Keywords:

Kırsal kalkınma, kırsal turizm, ekoturizm, Urla

Abstract

Günümüzde sosyo-ekonomik kalkınmanın araçlarından biri olarak kabul edilen turizm, özellikle kırsal alanların kalkınmasında önemli
roller üstlenmektedir. Kırsalın sahip olduğu tarımsal ürün çeşitliliği, korunmuş çevre, doğal kaynaklar, doğal güzellikler, tarihi ve kültürel varlıklar günümüz turizm faaliyetlerinde arayış içinde olan turistlere yeni destinasyonlar oluşturmaktadır. Bu destinasyonların ortaya çıkması yerel ekonomi için bir ivme oluşturduğu gibi, yerel halk için yeni istihdam olanakları yaratması, tarımsal verimliliği arttırması, bölge içindeki sosyo-ekonomik dengesizliklerin giderilmesi ve yerel ürünlerin turistik ürünlere dönüştürülmesini sağlayarak dolaylı yoldan korumaya katkı sağlaması açısından da dikkat çekmektedir. Doğal olana yönelme trendinin turizmdeki karşılığı olarak kabul edilen kırsal turizm kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, yöreye özgü organik ürünler, tarımsal ürünlerin farklı şekillerde işlenmesiyle çeşitlendirilmesi sonucu oluşturulan ürünler yeni talep öğeleri olarak ön plana çıkmaktadır. Urla’nın ekonomik yapısında her ne kadar tarım belirleyici rol oynasa da, yükselen bir değer olarak turizm de son yıllarda dikkat çekmektedir. Tarihi değeri olan zeytin ve zeytinyağı üretimi eski önemini yitirmiş olsa da birçok kırsal yerleşmede seracılık faaliyetleri ile birlikte ön plandadır. Ancak son yıllarda bağcılık ve şarapçılık faaliyetleri üzerinde önemli çalışmalar yapılmaya başlanmış, büyük yatırımlar
yapılarak ilçeye özgü bir marka oluşturulması için çalışmalar hız kazanmıştır. Böylelikle yapılan yatırımlar ve bölgeye yönelik hazırlanan
projeler ile buradaki kırsal öğeler turistik ürünlere dönüştürülerek pazarlanamaya başlamış, bu alanlarda kırsal kalkınma için alternatif bir
yaklaşım ortaya konulmuştur. Bildiriye konu olan araştırmada doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile İzmir’in en gözde ilçelerinden biri olan Urla’nın kırsal
alanlarında gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin turizme entegre edilerek çeşitlendirilmesi, yerel öğelerin turistik ürünlere dönüştürülmesi ile yerel ekonomiye ivme kazandırılması gereği vurgulanmıştır. Bunu gerçekleştirirken, ilçede kırsal alanlarda turizm potansiyelinin ortaya konulması, ekoturizm başta olmak üzere kırsal çevreyi ve kırsal öğeleri koruyarak etkili bir şekilde kullanabilecek turizm aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi ile bölgenin dengeli bir şekilde kalkınmasında yol gösterici rol oynamak hedeflenmiştir.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

GÜDÜCÜLER, M. (2019). Urla’da Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 67–78. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/73

Issue

Section

Articles