Yerel Halkın Kırsal Turizm Gelişimine Katılma İsteğini Etkileyen Unsurlar: Kastamonu Örneği

Abstract views: 893 / PDF downloads: 712

Authors

  • Bengi ERTUNA
  • Sibel GÜNEY
  • Özlem GÜVEN
  • Nilay AYDEMİR

Keywords:

Bütünleşmiş kırsal turizm; yerel paydaşlar; yerel halk tutumu; Kastamonu

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yerel halkın kırsal turizm ile ilgili tutumunu ve kırsal turizme katılma isteğini etkiyen unsurları ortaya koymaktır. Daha önce yapılan çalışmalar, tüm paydaşların, özellikle yerel halkın katılımının kırsal turizmin kırsal yörelerin sosyo-ekonomik problemlerinin çözümüne katkıda bulunabilmesi için gerekli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada da hem yerel halkın kırsal turizm gelişimine ilişkin tutum ve eğilimleri ölçülmekte hem de bunları etkileyen unsurlar incelenmektedir. Kırsal turizm potansiyeli büyük ancak henüz kırsal turizm faaliyetinin gelişmediği yörelerden biri olduğundan veriler Kastamonu’dan toplanmıştır. Nisan 2011’de yüzyüze görüşme ve anket yöntemleri kullanılarak dört köyden 60 kişi ile görüşülmüştür. Tutum ve katılım eğilimlerinin ölçülmesi amacı ile, kırsal turizm algı skorları ve turizm
katılım skorları oluşturulmuştur. Bulgular, yerel halkın genel olarak kırsal turizmin gelişiminin ekonomik sosyal ve çevresel açıdan olumlu sonuçlar yaratacağı görüşünde olduğunu ve katılmak istediğini göstermektedir. Ancak, halk nasıl katılacağını bilememekte,ve turizmin gelişmesi için yönlendirme ve öncü gerektiğini düşünmektedir. Kişilerin yaşadığı köyün kent ile ekonomik ve sosyal bütünleşme seviyesinin, kişinin ekonomik fayda beklentisinin, karar ama yetisinin ve bazı kişisel özelliklerinin kırsal turizm ile ilgili algıları ve katılma eğilimini şekillendirdiği görülmektedir. Bulgular,kırsal turizmin kırsal kalkınmaya katkıyı arttırabilecek şekilde planlanması ve yürütülmesi açısından
önemli sonuçlar içermektedir.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

ERTUNA, B., GÜNEY, S., GÜVEN, Özlem, & AYDEMİR, N. (2019). Yerel Halkın Kırsal Turizm Gelişimine Katılma İsteğini Etkileyen Unsurlar: Kastamonu Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 59–66. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/74

Issue

Section

Articles