Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin Sağlık Turizmi Alanında Çalışma İsteklerinin İncelenmesi

Abstract views: 45 / PDF downloads: 179

Authors

  • Keriman YILDIZ
  • Kübra YILMAZ
  • Özlem YILMAZ
  • Metin SEZER

Keywords:

Yaşlı bakım öğrencileri, sağlık turizmi, yeterlilik

Abstract

Yaşlı nüfusun artması, ülkelerin sağlık maliyetlerinin yükselmesine sebep olmuştur. Alternatif sağlık hizmeti arayışı, potansiyeli olan ülkelerde, sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Amaç
Çalışma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin sağlık
turizmi alanında çalışma isteklerini tespit etmek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı tipteki buaraştırmaya, Yaşlı Bakım Programında okuyan 107 öğrenciden, araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 81
öğrenci alınmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Ankete katılan öğrencilerin %90,1’inin sağlık turizmi alanında çalışmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Buna karşılık, öğrencilerin sağlık
turizmi ile ilgili aldıkları eğitimi yeterli bulmadıkları ve sağlık turizmi alanında kendilerini çalışacak yeterlilikte görmedikleri tespit
edilmiştir.
Bu çalışmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda öneriler şu şekilde olabilir:
 Mezunların sağlık turizminde istihdam edilmeleri için ülkemizde, yaşlı turistlere yönelik, yaylalarda, nüfus yoğunluğunun az olduğu
kırsal alanlarda, termal bölgelerde, sahillerde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile işbirliği yapılarak “Yaşlı Bakım Köyleri” kurulabilir.

Downloads

Published

2019-06-22

How to Cite

YILDIZ, K., YILMAZ, K., YILMAZ, Özlem, & SEZER, M. (2019). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin Sağlık Turizmi Alanında Çalışma İsteklerinin İncelenmesi. International Journal of Social and Economic Sciences, 3(1), 22–26. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/95

Issue

Section

Articles