[1]
YALÇIN, H. and KOÇAK, N. 2019. Fonksiyonel Olmayan İnanç ve Uygulamalar Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Social and Economic Sciences. 2, 2 (Jun. 2019), 157–163.