[1]
BİLGİLİ, B., YAĞMUR, Önder and YAZARKAN, H. 2019. Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği). International Journal of Social and Economic Sciences. 2, 2 (Jun. 2019), 117–124.