(1)
BİLGİLİ, B.; YAĞMUR, Önder; YAZARKAN, H. Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik Ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği). ijses 2019, 2, 117-124.