AYDIN, E., & SELVİ, M. S. (2019). Kırsal Turi̇zmde Yerel Si̇vi̇l Toplum Kuruluşlarının Rolü: Düzce İli̇ Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 145–155. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/63