BİLGİLİ, B., YAĞMUR, Önder, & YAZARKAN, H. (2019). Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği). International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 117–124. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/66