BİLGİLİ, B.; YAĞMUR, Önder; YAZARKAN, H. Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği). International Journal of Social and Economic Sciences, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 117–124, 2019. Disponível em: https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/66. Acesso em: 3 oct. 2022.