AYDIN, Ekrem, and Murat Selim SELVİ. 2019. “Kırsal Turi̇zmde Yerel Si̇vi̇l Toplum Kuruluşlarının Rolü: Düzce İli̇ Örneği”. International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2):145-55. https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/63.