BİLGİLİ, Bilsen, Önder YAĞMUR, and Hakan YAZARKAN. 2019. “Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik Ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği)”. International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2):117-24. https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/66.