BİLGİLİ, B., YAĞMUR, Önder and YAZARKAN, H. (2019) “Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği)”, International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), pp. 117–124. Available at: https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/66 (Accessed: 3 October 2022).