[1]
B. BİLGİLİ, Önder YAĞMUR, and H. YAZARKAN, “Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği)”, ijses, vol. 2, no. 2, pp. 117–124, Jun. 2019.