BİLGİLİ, B., Önder YAĞMUR, and H. YAZARKAN. “Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik Ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği)”. International Journal of Social and Economic Sciences, vol. 2, no. 2, June 2019, pp. 117-24, https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/66.