ERTUNA, B., S. GÜNEY, Özlem GÜVEN, and N. AYDEMİR. “Yerel Halkın Kırsal Turizm Gelişimine Katılma İsteğini Etkileyen Unsurlar: Kastamonu Örneği”. International Journal of Social and Economic Sciences, vol. 2, no. 2, June 2019, pp. 59-66, https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/74.