BİLGİLİ, Bilsen, Önder YAĞMUR, and Hakan YAZARKAN. “Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik Ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği)”. International Journal of Social and Economic Sciences 2, no. 2 (June 21, 2019): 117–124. Accessed October 3, 2022. https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/66.