1.
BİLGİLİ B, YAĞMUR Önder, YAZARKAN H. Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği). ijses [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2022 Oct. 3];2(2):117-24. Available from: https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/66