Konjonktür Teori̇leri̇ Perspekti̇fi̇nden Arz ve Talep Şoklarinin İkti̇sadi̇ Dalgalanmalar Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Türkiye Örneği

Abstract views: 263 / PDF downloads: 1227

Authors

  • Fatma TURAN KOYUNCU

Keywords:

Konjonktürel Dalgalanmalar, Reel Konjonktür Teorisi, Türkiye Ekonomisi, Vektör Otoregresyon (VAR) Analizi

Abstract

Sürekli bir değişim içinde olan günümüz ekonomilerinde sürdürülebilir büyümeyi yakalamak ve istikrarı sağlamak için ekonomiye zamanında ve doğru müdahale edilmelidir. Bu nedenle ekonomideki konjonktürel dalgalanmalar ayrıntılı bir şekilde incelenmeli ve uygulanacak
politikalar elde edilecek sonuçlara göre belirlenmelidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde konjonktürel dalgalanmaların nedenlerini belirlemek ve hangi konjonktür teorisinin Türkiye ekonomisinde meydana gelen iktisadi dalgalanmaları açıklayabildiğini tespit etmektir. Bunun için 1987:1–2015:4 dönemine ait çeyrek veriler kullanılarak, Türkiye ekonomisinde konjonktürel dalgalanmalara neden olan şoklar vektör otoregresyon (VAR) analiziyle saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre GSMH’daki dalgalanmaların temel kaynağı reel
konjonkttür teorisinin öngörülerine uygun olarak hem kısa hem de uzun dönemde arz şokları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte nominal şokların ne kısa ne de uzun dönemde GSMH’daki dalgalanmaları etkileme gücünün olmadığı görülmüştür.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

KOYUNCU, F. T. (2019). Konjonktür Teori̇leri̇ Perspekti̇fi̇nden Arz ve Talep Şoklarinin İkti̇sadi̇ Dalgalanmalar Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Türkiye Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 7(1), 70–77. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/207

Issue

Section

Articles