Kırsal Turi̇zmde Yerel Si̇vi̇l Toplum Kuruluşlarının Rolü: Düzce İli̇ Örneği

Abstract views: 308 / PDF downloads: 358

Authors

  • Ekrem AYDIN
  • Murat Selim SELVİ

Keywords:

Kırsal Alan, Kırsal Turizm, Yerel STK, Düzce

Abstract

Son yıllarda uluslararası turistik hareketlerin yönü geleneksel kır hayatının egemen olduğu kırsallara doğru bir ivme kazanmıştır. Dünyada Kanada, İspanya ve İtalya gibi ülkeler kırsal turizmde önemli ilerlemeler kaydederken; Türkiye bu pazar diliminde henüz gelişememiştir. Kırsal turizm gelişiminde kuşkusuz Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının; yatırım, istihdam, turizm, çevre, eğitim, spor, tanıtım ve pazarlama gibi faaliyet alanlarındaki aktivitelere katılımları oldukça önemlidir. Özellikle kırsalda bulunan yerel STK’ların üstlendikleri rol ve işlevleri, etkin olup olamadıkları kamuoyunca hep tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yerel STK’ların kırsal turizmde etkili ve yeterli olup olmadıklarını araştırmaktır. Bu araştırma betimsel özellikte olup; veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketler, 254 yerel STK yöneticisi ile EkimOcak 2010 tarihleri arasında yüz yüze yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımlarının yanı sıra farklılıkların tespitine ilişkin
T-testi ve ANOVA analizi yapılmıştır. Ayrıca geliştirilen ölçeğe ilişkin güvenilirlik analizi yapılmıştır. Kapsam geçerliliği için ilgili literatür ve uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Sonuçta, genel olarak, Düzce ilindeki yerel STK’ların kırsal turizm üzerinde yeterince etkili olamadıkları belirlenmiştir. Başka bir deyişle yerel STK’ların kırsal turizm faaliyetlerine gereken desteği ve önemi veremedikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Akçakoca’daki STK’lar ile turizm ve çevre amaçlı kurulan STK’ların kırsal turizm üzerinde daha etkili oldukları anlaşılmıştır.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

AYDIN, E., & SELVİ, M. S. (2019). Kırsal Turi̇zmde Yerel Si̇vi̇l Toplum Kuruluşlarının Rolü: Düzce İli̇ Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 145–155. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/63

Issue

Section

Articles