Fonksiyonel Olmayan İnanç ve Uygulamalar Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Abstract views: 243 / PDF downloads: 393

Authors

  • Hatice YALÇIN
  • Nurcan KOÇAK

Keywords:

Fonksiyonel olmayan uygulamalar, ölçek güvenirliği

Abstract

Bu çalışmada gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımıyla ilgili fonksiyonel olmayan inanç ve uygulamalara ilişkin bir tutum ölçeğigeliştirmek amaçlanmıştır. Geliştirilen bu ölçek, anne adaylarının kendi sağlıkları ve bebek bakımındaki etkisiz ve zararlı uygulamalara yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçek dört altboyutlu likert tipi bir tutum ölçeğidir. Ölçeğin alt boyutlarını oluşturmak için görüşme formu uygulanmıştır (n=199). Ön uygulamalardan elde edilen verilerin açımlayıcı faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
katsayısı ve Batlett Sphericity küresellik testi ile incelenmiştir. Ön denemelerin ardından yeniden düzenlenen ölçek, gebelik (23 madde), doğum (8 madde), lohusalık (9 madde) ve bebek bakımına ilişkin (18 madde) olmak üzere dört alt boyut ve toplam 58 maddeden oluşmuştur. Altboyutlardaki maddelerin faktör yük değerleri ,22 ile ,58 arasında değişmektedir. Toplam varyansı açıklama oranı % 49 ve cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise ,87 bulunmuştur. Sonuçta her bir boyutun bir amacı ölçebildiği; bu boyutların herkes tarafından anlaşıldığı; ölçeğin ölçmek istenen yapıyı ölçtüğü ve ölçme amacını gerçekleştirebildiği ortaya konmuştur

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

YALÇIN, H., & KOÇAK, N. (2019). Fonksiyonel Olmayan İnanç ve Uygulamalar Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 157–163. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/62

Issue

Section

Articles