Bulgaristan’dan Anadalu’ya Göçen Türkçe ve Türk Edebiyatı

Abstract views: 95 / PDF downloads: 327

Authors

  • Atıf AKGÜN

Keywords:

Göç, Bulgaristan, Bulgaristan Türk Edebiyatı

Abstract

Balkanların en kadim milletlerinden biri olan Türkler, günümüzde Türkiye dışında gayritürk Balkan ülkelerinde varlıklarını sürdürmektedirler. Balkanlardan son Türk hakimiyeti olan Osmanlı’nın çekilmesi ve bölgede ulus devletlerin kurulması ile birlikte bölgedeki
Türkler, Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova Türkleri şekilde adlandırılmaya başlanmıştır. Bu topluluklar için Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan devletinin teşekkülünden itibaren kendine özgü yapısı içerisinde kendi edebiyatını; Bulgaristan Türkleri Edebiyatını
da oluşturmuştur. Ancak balkanlardaki diğer Türk topluluklarında az rastlanacak bir şekilde Bulgaristan Türkleri sürekli Türkiye’ye göçe zorlanmış, belli aralıklarla anavatana büyük göçler yaşanmıştır. Göçlerin sosyolojik sonuçlarının yanı sıra buradki yerli edebiyata yansıması
ise Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Türkiye’de yaşam alanı bulması biçiminde olmuştur. Özellikle 1989 büyük göçünde sonra, Türkiye’de temsilcileri ve eserleri ile Bulgaristan Türkleri Edebiyatı yeşermeye başlamıştır. Bu çalışmada öncelikle göç olgusu ve Anadolu’ya göçlerle
gelen bu edebiyat üzerine yapılmış çalışmalardan bahsedilmiş, ardında temsilcileri ve eserleri ile Türkiye’ye göçen bu edebiyatın yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Downloads

Published

2019-06-20

How to Cite

AKGÜN, A. (2019). Bulgaristan’dan Anadalu’ya Göçen Türkçe ve Türk Edebiyatı. International Journal of Social and Economic Sciences, 1(1), 75–79. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/7

Issue

Section

Articles