Şanlıurfa İlinin Pazarlanabilirliğine Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Abstract views: 100 / PDF downloads: 76

Authors

  • Burhanettin ZENGİN
  • Gül ERKOL

Keywords:

Şanlıurfa, Şehir Pazarlaması, Dini Turizm, Pazarlama

Abstract

Günümüz dünyasında kentler, ekonomik aktörler olarak giderek artan bir öneme sahiptir. Rekabetin Ülkelerden ziyade artık bölgeler ve şehirlerarasında geçekleştiği çağımızda pazarlama stratejisi kullanarak kentlerini ön plana çıkarmak ülkelerin rekabetçi gücünün arttırılması açısından önem taşımaktadır. Bir ürünün iyi pazarlanması o üründen elde edilen geliri artırır. Şehirlerin tanınması ve pazarlanabilirliğinin yüksek düzeyde olması ise daha çok fiziki ve beşeri sermaye çekilmesi ve dolayısıyla ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlanması demektir.
Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa ilinin mevcut potansiyelini tespit etmek, pazarlama faaliyetlerini ve yaşanan sorunları incelemek ve çözüm önerileri getirmektir. Çalışma kapsamında Şanlıurfa ilinin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgisi olan yerel ve idari birimler, STK’lar özel sektörde yer alan işletme yöneticileri dâhil edilmiş, on kişi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri bahsi geçen birimlerden birer üst düzey yönetici ile görüşme yapılarak elde edilmiştir. Veriler nitel yöntemlerle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında bölgenin pazarlanabilirliğine yönelik tavsiye ve öneriler sunulmuştur

Downloads

Published

2019-06-22

How to Cite

ZENGİN, B., & ERKOL, G. (2019). Şanlıurfa İlinin Pazarlanabilirliğine Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 3(1), 85–94. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/86

Issue

Section

Articles