Tarihi Alanların Yayalaştırılmasının Turist Memnuniyetine Etkileri: Sultanahmet Meydanı Örneği

Abstract views: 148 / PDF downloads: 255

Authors

  • Meral AKYÜZ
  • Burhanettin ZENGİN

Keywords:

Yayalaştırma, Sultanahmet Destinasyonu, Yayalaştırmanın Etkileri

Abstract

Günümüzde yaya bölgeleri, fiziksel ve sembolik olarak çeşitli anlamların yüklendiği, farklı özellik ve işlevler taşıyan alanlar haline gelmiştir. Bu alanlar, şehirde yaşayan insanların yaşam tarzlarının ve kültürlerinin en iyi şekilde gözlenebildiği, toplumsal iletişim ve bütünleşmenin kurulduğu alanlardır. Yaya bölgeleri, kentlerin tarihsel değerlerinin vurgulanmasına ve korunmasına, turizmin teşvik edilmesine, kentlilerin rekreasyon ihtiyacını karşılamasına, perakende ticaretin ve kentsel yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlamaktadır. İstanbul şehrinin Sultanahmet Bölgesi, şehrin turistik açıdan ilgi odağı olan en önemli yeridir. Bu çalışma tarihi Sultanahmet bölgesinin
turizm potansiyelini arttırmak, gelen ziyaretçilerin daha rahat dolaşımını sağlamak ve bölge dokusuna zarar vermeden bölgenin çekiciliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen yayalaştırma projesinin yarattığı değeri ve kullanıcı gruplarından ziyaretçiler üzerindeki etkisini irdelemek ve öneriler geliştirmek açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı Tarihi Alanlarda karşılaşılan ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik geliştirilen ve tarihi dokunun korunmasında büyük önem taşıyan yayalaştırma kavramını irdelemek ve yayalaştırmanın kullanıcı gruplarından ziyaretçiler üzerindeki etkisini
tarihi Sultanahmet Meydanı örnekleminde ortaya koymaktır. Bu çalışmada öncelikle yaya ve yayalaştırma olgusundan bahsedilerek, yayalaştırmanın tarihsel gelişimi içerisinden değişik örneklerinden söz edilecektir. Araştırma kısmında ise araştırma alanının tanımı yapılarak yapısal özellikleri incelenecek ve yayalaştırmanın bu alan için gerekliliği anlatılacaktır. Çalışmanın son aşamasında ise İstanbul’un merkezi konumundaki Sultanahmet Bölgesindeki yayalaştırma uygulamasının kullanıcı gruplarından ziyaretçiler üzerindeki memnuniyet düzeyi araştırılacaktır.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

AKYÜZ, M., & ZENGİN, B. (2019). Tarihi Alanların Yayalaştırılmasının Turist Memnuniyetine Etkileri: Sultanahmet Meydanı Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 89–94. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/70

Issue

Section

Articles