Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Terimlerini Türkçe Olarak Kullanmaya İlişkin Görüşleri

Abstract views: 151 / PDF downloads: 115

Authors

  • Mehmet Sercan YİĞİT
  • Aslı KARADUMAN

Keywords:

Bilgisayar, Türkçe kullanımı, bilişim terimleri, öğretmen adayları

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayar terimlerinde Türkçeyi tercih etmeye ilişkin görüşlerini belirlemektir. Veriler, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Fen Bilgisi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Okul Öncesi, Sınıf, Japonca ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 25 soruluk ankete verdikleri yanıtlardan elde edilmiştir. Bilgisayar terimlerinin İngilizce ve Türkçe isim
listelerinin bulunduğu anket soruları, kay-kare testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilgisayar terimlerini Türkçe ya da İngilizce kullanımlarına ilişkin görüşlerine ait puanlar orta düzeyde bulunmuştur (X=38,12). “Sürücü-driver”, “güncellemekupdate”, “bilgisayar-laptop”, “indirmek-download”, “sunucu-server”, “tanıtım-demo” ve “ağ-network” maddelerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05), kız öğretmen adaylarının Türkçe bilgisayar terimlerini daha sık tercih ettikleri belirlenmiştir.“Bilgisayarcomputer”, “sürücü-driver”, “bağlantı-link”, “dizüstü bilgisayar-laptop”, “ileti-mail”, “biçimlendirmek-formatlamak”, “kişisel bilgisayar-pc”, “geribildirim-feedback”, “fare-mouse”, “taşınabilir bellek-flash bellek” ve “yeniden başlatma-reset” maddelerinde de bölüme göre anlamlı farklılıklar elde edilmiş(p<0.05), sözel ve eşit ağırlık girişli bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının, Türkçe bilgisayar terimlerini
kullanma lehine anlamlı farklılıklar gösterdikleri, sayısal ve dil girişli bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının ise İngilizce bilgisayar terimlerini daha sık tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır

Downloads

Published

2019-06-20

How to Cite

YİĞİT, M. S., & KARADUMAN, A. (2019). Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Terimlerini Türkçe Olarak Kullanmaya İlişkin Görüşleri. International Journal of Social and Economic Sciences, 1(1), 15–23. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/17

Issue

Section

Articles