Öğretmenlerin Rol Modelliği Hakkında Öğrenci Görüşleri

Abstract views: 1844 / PDF downloads: 1346

Authors

  • Meliha KÖSE
  • Ebru DEMİR

Keywords:

Öğretmen, öğrenci, rol model, öğrenme.

Abstract

Yetişkinliğe henüz ulaşmamış çocuk ve genç bireylerin hayatı ve hayata bakışı öğrenmesinde, tutum ve davranış geliştirmelerinde bu bireylere örnek ve rol model olan kişilerin bireyin eğitiminde kaçınılmaz olarak önemli bir yeri vardır. Görevi itibariyle eğitim dünyasının
temel taşlarından olan öğretmenlerin, öğrencilere olumlu ya da olumsuz örnek olabilecekleri de tartışılmaz bir gerçektir. Toplumda örnek ve rol model olmayı aile, öğretmen, çevre, medya vb. değişik unsurlara dağıtabiliriz. Ancak birinin örnekliği ve rol modelliği diğerininkini
ortadan kaldırmamaktadır. Eğitimde rol model olarak öğretmeni konu alan bu araştırmanın amacı; öğrencilerin öğretmenlerini rol model olarak görüp görmediklerini, öğrencilerin öğretmenlerini hangi açılardan rol model olarak gördüklerini ayrıca öğrencilerin öğretmenlerini rol model olarak görmeme durumunda bunun sebeplerini saptamak ve öğrenciler tarafından rol model olarak görülen öğretmenlerin niteliklerine ulaşmaya çalışmaktır. Betimsel araştırma modelini esas alan bu çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu iki sorudan oluşan bir uygulama anketi hazırlanmıştır. Anket formunun birinci bölümünde öğrencinin okulu, cinsiyeti ve sınıfı sorulmuştur. Bu bölüme verilen cevaplarla, kız ve erkek öğrencilerin öğretmeni rol model olarak alıp almaması konusunda farklılık olup olmadığına bakılmıştır. İkinci bölümde yer alan açık uçlu sorularla, öncelikle öğrencilerin öğretmenlerini ne ölçüde rol model olarak aldıkları bilgisine ulaşılmak istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin hangi öğretmenleri kendilerine rol model olarak aldıkları ve hangi öğretmenleri kendilerine uzak
gördüklerine dair ipuçları aranmıştır. Elde edilen verilerin analizi neticesinde öğrencilerin önemli bir kısmının öğretmenlerini rol model olarak aldıkları, almayan öğrencilerin ise öğretmeleri ile iletişimlerinin iyi olmadığı fark edilmiştir. Bu çalışma, öğretmenlerin rol model
olarak eğitim dünyasında önemli bir yere sahip olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Buna karşın rol model olma konusunda etkili iletişim becerilerinden ve bazı temel değerlerden yoksun öğretmenlerin yetersiz kaldığı da açıktır. Öğretmenin rol modelliği ve de
öğrenci-öğretmen arasında sevgi ve saygı noktasında güçlü bir bağ olduğundan hareketle, öğretmen ve öğretmen adayları bu konu hakkında eğitilmeli ve bilgilendirilmelidirler.

Downloads

Published

2019-06-27

How to Cite

KÖSE, M., & DEMİR, E. (2019). Öğretmenlerin Rol Modelliği Hakkında Öğrenci Görüşleri. International Journal of Social and Economic Sciences, 4(1), 08–18. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/125

Issue

Section

Articles