Kırsal Turi̇zm Tanıtımında Yerel Paydaşların Rolü: Arhavi̇ Örneği

Abstract views: 384 / PDF downloads: 1125

Authors

  • Ekrem AYDIN
  • Murat Selim SELVİ

Keywords:

Rural Tourism, Publicity, Local Shareholders, Arhavi

Abstract

Bugün pek çok ülke uluslararası turizm pazarından daha çok pay alabilmek için yoğun tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Gelecekteki turizm eğilimlerinin daha çok kırsal alanlara doğru yoğunlaşacağı beklenmektedir. Bu bakımdan kırsal turizmde tanıtımın önemi daha da önemli hale gelmektedir. Ancak tanıtım sürekli ve profesyonel ekiplerce yapılan bir iştir. Diğer taraftan kırsal turizm tanıtımında bütün paydaşların sürece dâhil olmaları hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada Artvin-Arhavi ilçesindeki yerel paydaşların kırsal turizm tanıtım sürecinde nasıl rol aldıkları araştırılmıştır. Araştırma nitel özellik taşımaktadır. Dolayısıyla keşifsel olup, betimleyicidir. Elde edilen verilere gözlemci
yorumları da eklenmiştir. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanmıştır. Arhavi ilçesindeki 7 yerel turizm paydaşı ile yapılan görüşmelerde kısa notlar tutulmuş ayrıca sesli kayıt cihazı kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen bu bulgular sistematik olarak tanıtım çalışmaları ve tanıtımda karşılaşılan sorunlar şeklinde iki başlık altında içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada kırsal turizmde tanıtım çalışmalarının daha çok Belediye, Turizm Derneği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışanları bünyesinde yürütüldüğü,
diğer paydaşların ise bu sürece çok fazla dâhil olamadıkları görülmüştür. Araştırma sonucuna göre yerel turizm paydaşları turizmde tanıtım
çalışmaları yapmakla birlikte genel olarak tanıtımda yetersiz ve etkisiz kalmaktadırlar. Tanıtım araçlarının etkin bir şekilde tüm paydaşlarca
kullanılamadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca konaklama sıkıntısı ve halkın turizmde bilinçsiz olması gibi problemler devam etmektedir.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

AYDIN, E., & SELVİ, M. S. (2019). Kırsal Turi̇zm Tanıtımında Yerel Paydaşların Rolü: Arhavi̇ Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 133–144. Retrieved from https://www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/64

Issue

Section

Articles